Slovenská banská, spol. s r.o.

O firme

Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre je banská a obchodná spoločnosť založená v roku 1993, ktorej hlavnou výrobnou činnosťou je ťažba a spracovanie polymetalických rúd. Nadväzuje pritom na tradíciu mnohých predchádzajúcich štátnych aj súkromných banských spoločností pôsobiacich v minulosti v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne. Ťažobné aktivity vykonáva na bani Rozália nachádzajúcej sa v hlbinách vrchov Tanád a Paradajz v samom závere Hodrušskej doliny. Spracovanie rúd sa uskutočňuje v úpravni závodu na flotačný koncentrát. Ten je ďalej na finálne kovy upravovaný v zahraničnej hute.

Banský závod v Hodruši-Hámroch je posledným závodom zameraným na ťažbu a spracovanie rúd na celom území Slovenska, ba celého bývalého Česko-Slovenska.

Počnúc rokom 1994 organizácia popri hlavnej výrobnej činnosti buduje a prevádzkuje montánny komplex na bani Stará štôlna všetkých svätých (Starovšechsvätých) nazvaný Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov.