Slovenská banská, spol. s r.o.

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Slovenská banská, spol. s r.o.
Hodruša-Hámre 388
966 61 Hodruša-Hámre
Slovenská Republika

Kontakty:

Recepcia
Tel.: 045 / 6700 700
Tel.: 045 / 6700 711

Ing. Ivan Bača
Riaditeľ / konateľ
Tel: 045 / 6700 701
E.mail: baca.ivan@slovenskabanska.sk

JUDr. Peter Kozák
Ekonomické oddelenie / konateľ
Tel: 0918 416 165
E-mail: kozak.peter@slovenskabanska.sk