Slovenská banská, spol. s r.o.

Expozícia

Počnúc rokom 1994 organizácia popri hlavnej výrobnej činnosti buduje a prevádzkuje montánný komplex na bani Stará štôlna všetkých svätých (Starovšechsvätých) nazvaný Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov.

http://www.hodrusskehlbiny.sk/